RADIO ZETA

93,8 MHz

“Radio Zeta”, osnovana  je 1999 godine, otvorivši svoja vrata mladim, talentovanim i keativnim ljudima koji su u sadejstvu sa prekaljenim i poznatim žurnalistima i muzičarima činili i čine okosnicu ovog kolektiva, što se pokazalo kao dobar koncept jer ubrzo “Radio Zeta” postaje najbolji prijatelj hiljadama slušalaca.

Services

Projekti