naši

Projekti

Tokom dugogodišnje saradnje sarađivali smo sa širokom lepezom subjekata na nivou Crne Gore. Prije svega zbog same lokacije “Radio Zeta” ima dugogodišnju saradnju sa JU “Kulturno informativni centri Zeta i Podgorica”, “Gradskom Opštinom Golubovci”, zatim, “Sportskim društvom Zeta” i za njihove potrebe izlazili smo u susret kod svih vidova izvještavanja – dnevnih, tematskih ili servisnih informacija.